O mnie

Paweł Bejda

Urodził się 13 października 1962 roku w Łowiczu. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie lubi wędkować i aktywnie spędzać czas.

Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1987). Ukończył również studia podyplomowe – m.in. menedżerskie (w 2001 na Politechnice Łódzkiej) i z zakresu obrotu oraz zarządzania nieruchomościami (w 2009 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie). Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Paweł Bejda pochodzi z rodziny głęboko zakorzenionej w tradycji religijnej. Jego ciocia była zakonnicą, a on sam jako kilkuletni chłopiec zaczął służyć do mszy.

Od 1988 zatrudniony został w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu, w latach 1990 – 1991 pełnił funkcję zastępcy prezesa Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”, a następnie do 2002 kierował prywatnym przedsiębiorstwem.

Od 2002 do 2006 piastował funkcję zastępcy burmistrza Łowicza. W 2007 został dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. W 2006 i w 2010 wybierano go na radnego powiatu łowickiego.

25 kwietnia 2012 objął stanowisko Wicewojewody Łódzkiego. W wyborach w 2014 uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego V-tej kadencji. 1 grudnia 2014 roku został powołany na członka nowego Zarządu Województwa.

W 2015 wystartował w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PSL w okręgu sieradzkim. Otrzymał 6283 głosy, uzyskując tym samym mandat posła na Sejm VIII kadencji.

Paweł Bejda w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej.
Należy również do wielu zespołów parlamentarnych, w tym m.in.:
ds. Bezpieczeństwa Narodowego, ds. Polskiego Rolnictwa, ds. Polskiej Edukacji, ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Strażaków, ds. Zdrowia Polaków, ds. Obrony Polskiej Samorządności.
Ponadto przynależy do stałych delegacji parlamentarnych, takich jak: Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO, Polska – Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna.

Paweł Bejda jako poseł VIII Kadencji Sejmu utrzymuje jedną z najlepszych frekwencji, notując ponad 95% udział w głosowaniach. Ma blisko 100 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu.

Rozwój regionu

dzięki wynegocjowaniu nowego budżetu wspierającego inwestycje i rolnictwo.

Bezpieczeństwo

bo silna Europa to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa Polski.

Zdrowie

poprzez walkę ze smogiem, czy utworzenie Europejskiego Programu Onkologicznego.

Moje działanie

Od 2015 z dumą zasiadam w Sejmie RP. Zostałem wybrany z 11. Okręgu Wyborczego na posła VIII kadencji. Na posiedzeniach Sejmu wystąpiłem dziewięćdziesiąt sześć razy, co sprawia, że jestem liderem w rankingu aktywności w porównaniu do moich kolegów i koleżanek. Głosowałem w ponad 95% wszystkich głosowań sejmowych, obecność na głosowaniach oraz aktywność parlamentarną uważam za mój obowiązek wobec wyborców. Złożyłem sześć interpelacji, m. in. w sprawie ubezpieczeń dla rolników, w sprawie dofinansowania na realizację reformy edukacji oraz w sprawie rehabilitacji osób po przebytym udarze mózgu. Opiniowałem jedenaście projektów prawa unijnego, w tym m. in. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny, Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE.

Przynależę do siedmiu międzynarodowych delegacji parlamentarnych. Jestem wiceprzewodniczącym trzech z nich: Zespołu Parlamentarnego Polska-USA, Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej oraz Polsko-Nowozelandzkiej Grupy Parlamentarnej. Jestem zastępcą przedstawiciela Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przynależę do Komisji Obrony Narodowej, do podkomisji stałej ds. współpracy z zagranicą i NATO, podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz do podkomisji nadzwyczajnej rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Przynależę do szesnastu zespołów parlamentarnych. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Narodowego, wiceprzewodniczącym Parlamentarnych Zespołów ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, Sądownictwa oraz Rozwoju Drobiarstwa jako Strategicznej Gałęzi Polskiej Gospodarki.

Program

RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

- Mieszany system wyborczy
- Obligatoryjne, wiążące referenda
- Głosowanie przez Internet
- Dekoncentracja administracji
- Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa
- Wyeliminowanie z życia publicznego skazanych za korupcję

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

- Emerytura bez podatku, czyli więcej w portfelu
- Ogólnopolska Karta Seniora
- Dom seniora w każdej gminie
- Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

RODZINA I MŁODZI

- Program „Własny kąt” -
do 50 000 zł na wkład własny
- Praca dla młodych
- Ziemia za złotówkę dla młodych rodzin
- Utrzymanie programu 500+
- Bezpłatne żłobki i kluby malucha
- Godzina dla Rodziny, czyli skrócony czas pracy dla rodziców

DOSTĘPNA SŁUŻBA ZDROWIA

- Zwiększenie wydatków publicznych na służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9 % do 6,8% PKB
- Darmowe leki, szczepienia i opieka dentystyczna dla dzieci
- Podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia
- Wprowadzenie standardów posiłków w szpitalach
- Podniesienie limitów przyjęć studentów na studia medyczne

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE

- Stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność
- Zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł/ha
- Fundusz klęskowy
- Program Małej Retencji
- Odblokowanie handlu ze Wschodem i przywrócenie małego ruchu granicznego
- Promocja polskiej żywności
- Zielone Targi w każdej gminie
- System ubezpieczeń i kontraktacji żywności po określonej cenie
- Rekompensaty za straty łowieckie
- Dofinansowanie do paliwa rolniczego
- Poprawa bezpieczeństwa - nowe chodniki i ścieżki rowerowe

CZYSTE POWIETRZE, TANI PRĄD

- Zielona energia
- Energetyka prosumencka
- Walka ze smogiem
- Cofnięcie ustawy antywiatrakowej
- Fotowoltaika
- Biogazownie
- Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych
- Budowa dużych morskich farm wiatrowych
- Sieci przesyłowe i dystrybucyjne

EDUKACJA

- Ograniczenie liczebności klas
- Posiłek dla każdego ucznia
- Angielski od pierwszej klasy
- Płace i odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela
- iTornister – interaktywny tablet
- Świetlice w szkołach podstawowych

POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

- 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych bez progu dochodowego
- Premia za aktywność zawodową
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- Wsparcie skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych
- Likwidacja barier

SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

- Decentralizacja władzy
- Senat Izbą Samorządową
- Wzmocnienie rad sołeckich
- STOP dla upaństwowienia OSP - Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy
- Program Modernizacji Remiz Strażackich
- Wsparcie innych ratowniczych formacji ochotniczych

ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy
- Rozwój rynku pracy i kształcenia zawodowego
- Huby technologiczne w mniejszych miejscowościach

 

Galeria

Biuro Poselskie Poseł Paweł Bejda

 

ul. Pijarska 1
99-400 Łowicz
woj. łódzkie
tel. 575-648-850
pawelbejda@wp.pl

 

ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz
woj. łódzkie

 

ul. Kościuszki 4
98-200 Sieradz
woj. łódzkie

 

ul. POW 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
woj. łódzkie
tel. 798 729 143
bejda.biuroposelskie@gmail.com

 

ul. Krakowskie Przedmieście 18
98-300 Wieluń
woj. łódzkie

Łączymy Polaków

„Chodzi o to, że państwa nie buduje się na rok, dwa lub dziesięć,
lecz na setki lat i dlatego budować je należy nie tylko dla siebie,
lecz także dla przyszłych pokoleń.”
Wincenty Witos:: PROGRAM WYBORCZY ::