Program

Rozwój regionu

jestem za wspieraniem inwestycji i rolnictwa.

Bezpieczeństwo

bo silna Europa to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa Polski.

Zdrowie

poprzez walkę ze smogiem, czy utworzenie Europejskiego Programu Onkologicznego.

RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

– Mieszany system wyborczy
– Obligatoryjne, wiążące referenda
– Głosowanie przez Internet
– Dekoncentracja administracji
– Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa
– Możliwość odwołania posła
– Wyeliminowanie z życia publicznego skazanych za korupcję

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

– Emerytura bez podatku, czyli więcej w portfelu
– Ogólnopolska Karta Seniora
– Dom seniora w każdej gminie
– Rada seniorów w gminach,  powiatach i województwach
– Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

RODZINA I MŁODZI

– Program „Własny kąt” – do 50 000 zł na wkład własny
– Praca dla młodych
– 50 000 dotacji na start
– Ziemia za złotówkę dla młodych rodzin
– Utrzymanie programu 500+
– Bezpłatne żłobki i kluby malucha
– Godzina dla Rodziny, czyli skrócony czas pracy dla rodziców
– Łatwy powrót do pracy

DOSTĘPNA SŁUŻBA ZDROWIA

– Zwiększenie wydatków publicznych na służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9 % do 6,8% PKB
– Darmowe leki, szczepienia i opieka dentystyczna dla dzieci
– Podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia
– Zwiększenie dostępu do najnowocześniejszych leków oraz rozwój krajowej produkcji leków
– Opieka medyczna nad seniorami
– Wprowadzenie standardów posiłków w szpitalach
– Opracowanie programów profilaktyk zdrowotnych
– Podniesienie limitów przyjęć studentów na studia medyczne
– Ułatwienie otwarcia i ukończenia specjalizacji medycznych
– Zwiększenie kształcenia w specjalnościach niezbędnych dla sprawnego działania systemu
– Uwolnienie ochrony zdrowia od nadmiernej biurokracji i przywrócenie zasad zaufania w relacjach pacjenci – Placówki medyczne – NFZ
– Wprowadzenie systemu kontroli nad działaniami regionalnych dyrektorów NFZ

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE

– Stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność
– Zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł/ha
– Fundusz klęskowy
– Program Małej Retencji
– Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych
– Odblokowanie handlu ze Wschodem i przywrócenie małego ruchu granicznego
– Emerytura rolnicza
– Promocja polskiej żywności
– Zielone Targi w każdej gminie
– System ubezpieczeń i kontraktacji żywności po określonej cenie
– Rekompensaty za straty łowieckie
– Promocja polskich ras zachowawczych
– Dofinansowanie do paliwa rolniczego
– Wsparcie rolnictwa na obszarach górskich
– Przeciwdziałanie wyludnianiu wsi
– Poprawa bezpieczeństwa – nowe chodniki i ścieżki rowerowe
– Reymontówki w każdej wsi

CZYSTE POWIETRZE, TANI PRĄD

– Zielona energia
– Energetyka prosumencka
– Walka ze smogiem
– Cofnięcie ustawy antywiatrakowej
– Standardy nowych budynków
– Fotowoltaika
– Biogazownie
– Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych
– Budowa dużych morskich farm wiatrowych
– Sieci przesyłowe i dystrybucyjne

EDUKACJA

– Ograniczenie liczebności klas
– Posiłek dla każdego ucznia
– Angielski od pierwszej klasy
– Nowe przedmioty nauczania
– Płace i odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela
– iTornister – interaktywny tablet
– Świetlice w szkołach podstawowych

POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

– 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych bez progu dochodowego
– Zmiana zasad orzecznictwa
– Premia za aktywność zawodową
– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
– Wsparcie skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych
– Likwidacja barier

SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

– Decentralizacja władzy
– Jeden gospodarz w regionie
– Senat Izbą Samorządową
– Wzmocnienie rad sołeckich
– Stabilne finansowanie dla organizacji pozarządowych
– Odliczenie VAT dla samorządowców realizujących inwestycje
– STOP dla upaństwowienia OSP – Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy
– Łączenie kariery zawodowej ze służbą strażaka ochotnika
– Młoda Ochotnicza Straż Pożarna
– Program Modernizacji Remiz Strażackich
– Wsparcie innych ratowniczych formacji ochotniczych
– Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
– Wsparcie organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy
– chorobowe opłacane przez ZUS
– Likwidacja barier i wzmocnienie głosu przedsiębiorców
– Rozwój rynku pracy i kształcenia zawodowego
– Huby technologiczne w mniejszych miejscowościach
– Zapewnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców