Posłem na Sejm RP jestem od dwóch kadencji. Zostałem wybrany z 11. Okręgu Wyborczego.  Pierwszy mandat poselski uzyskałem w 2015 r. w VIII kadencji Sejmu. W 2019 r. sukcesem zakończyło się ubieganie o poselską reelekcję – na IX kadencję. Jako człowiek obdarzony przez wyborców ogromnym zaufaniem, uroczyście ślubowałem godnie reprezentować ich interesy w Sejmie RP, a swoje obowiązki na rzecz obywateli zawsze wykonuję rzetelnie i sumiennie przestrzegając porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Moim celem jest zapewnienie mieszkańcom regionu łódzkiego takich samych standardów: praw i wolności, poziomu życia, możliwości rozwoju i bezpieczeństwa, jak w innych krajach europejskich.
Jako Poseł RP, pomimo trudnego ostatnio dla Polski i Polaków czasu związanego z pandemią COVID-19, aktywnie uczestniczę w pracach Sejmu jak również w spotkaniach z mieszkańcami regionu łódzkiego. Interpelacje i zapytania poselskie przeze mnie złożone są następstwem właśnie takich spotkań. Biorę również udział w licznych programach telewizyjnych i audycjach radiowych, podczas których nigdy nie boję się zadawać istotnych, a często niewygodnych pytań rządzącym. Wszystko po to, by godnie reprezentować moich wyborców i zabiegać o ich sprawy.

Główne obszary zainteresowań w pracach parlamentarnych:

 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Dostępność służby zdrowia
 • Rodzina i polityka społeczna
 • Edukacja
 • Rolnictwo
 • Ochrona środowiska naturalnego i odnawialne źródła energii
 • Jakość żywności i opłacalność produkcji rolnej
 • Dobrobyt emerytów
 • Modernizacja sił zbrojnych

W Parlamencie aktywnie uczestniczę w pracach następujących Komisji, stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych oraz zespołów parlamentarnych:

Komisje

 • Komisja Obrony Narodowej – zastępca przewodniczącego
 • Podkomisja stała do spraw współpracy z zagranicą i NATO
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
 • Komisja Ustawodawcza

Stałe delegacje parlamentarne i grupy bilateralne

 • Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO– przedstawiciel
 • Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna – wiceprzewodniczący
 • Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna – wiceprzewodniczący
 • Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna – wiceprzewodniczący
 • Polsko-Luksemburska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Saudyjska Grupa Parlamentarna – wiceprzewodniczący
 • Polsko-Uzbekistańska Grupa Parlamentarna – przewodniczący
 • Zespół Parlamentarny Polska-USA

Zespoły parlamentarne

 • Łódzki Zespół Parlamentarny
 • Parlamentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej
 • Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Środowisk Twórczych
 • Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Branży Cukrowej – przewodniczący
 • Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Branży Ziemniaczanej – przewodniczący
 • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polskiego Drobiarstwa – przewodniczący
 • Parlamentarny Zespół ds. Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Parlamentarny Zespół Zwalczania ASF
 • Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu
 • Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt – wiceprzewodniczący
 • Parlamentarny Zespół Strażaków

Moje interpelacje

www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/posel.xsp?id=025&type=P#int