Paweł Bejda

Urodziłem się 13 października 1962 roku w Łowiczu. Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów. W wolnym czasie lubię wędkować i aktywnie spędzać czas.

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem mechanikiem, absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1987). Ukończyłem również studia podyplomowe – m.in. menedżerskie (w 2001 na Politechnice Łódzkiej) i z zakresu obrotu oraz zarządzania nieruchomościami (w 2009 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie). Jestem wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Pochodzę z rodziny głęboko zakorzenionej w tradycji religijnej. Już jako kilkuletni chłopiec zacząłem służyć do mszy. Moja ciocia była zakonnicą, a na kształtowanie mojej postawy życiowej miał duży wpływ Stryj, który od 14 roku życia pomagał w moim wychowaniu.

Od 1988 zatrudniony zostałem w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łowiczu, w latach 1990 – 1991 pełniłem funkcję zastępcy prezesa Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej „Łowiczanka”, a następnie do 2002 kierowałem prywatnym przedsiębiorstwem.

Od 2002 do 2006 piastowałem funkcję zastępcy burmistrza Łowicza. W 2007 zostałem dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. W 2006 i w 2010 wybierano mnie na radnego powiatu łowickiego.

25 kwietnia 2012 objąłem stanowisko Wicewojewody Łódzkiego. W wyborach w 2014 uzyskałem mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego V-tej kadencji. 1 grudnia 2014 roku zostałem powołany na członka nowego Zarządu Województwa.

W 2015 wystartowałem w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PSL w okręgu sieradzkim. Decyzją wyborców uzyskałem mandat posła na Sejm VIII kadencji,  a w 2019 r. uzyskałem mandat posła na Sejm IX kadencji.

Z dumą reprezentuję w sejmowych ławach interesy wszystkich Polaków.